Jognyilatkozat

A Vám- és Pénzügyőrség TARIC Web alkalmazásának célja, hogy az ügyfelek számára pontos és naprakész információt nyújtson a TARIC rendszerbe közösségi, illetve nemzeti szinten integrált, a vámeljárások során alkalmazandó intézkedésekről.   

Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott kiadásában megjelent közösségi, illetve nemzeti jogszabályok tekintendők hitelesnek.

Ennek megfelelően a Vám- és Pénzügyőrség semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az oldalon megjelent adatokért. A TARIC Web rendszerben megjelenített információk nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsnak, illetve állásfoglalásnak.

E jognyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza vagy kizárja a Vám- és Pénzügyőrség felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

Ezen jognyilatkozat az Európai Unió TARIC oldalának jognyilatkozatával összhangban került megállapításra.